i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 中秋慶祝會-溫馨提示
 
 
創建日期 : 2017-09-28
 
 
內容:-
 
中秋慶祝會-溫馨提示
 
 3/10(星期二)照常上學,當天為中秋慶祝會,本園學生穿著中
 
或便服帶培恩精美小挽袋、杯及毛巾盒回校。
 
*是日各級無需交功課,待中秋假期後才交回。

rpfile