i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 聖誕及元旦假期〜溫馨提示
 
 
創建日期 : 2017-12-20
 
 
內容:-
 
聖誕及元旦假期〜溫馨提示
 
聖誕假期:12月21日(星期四)-12月29日(星期五)
 
元旦假期:2018年1月1日(星期一)
 
*2018年1月2日(星期二)照常上課*

rpfile