i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 2016-2017年度散學禮
 
 
日期 : 2017-07-08
 
 
內容:-
 
日期:7月12日(星期三)
 
服裝:整齊夏季校服
 
半日班上學時間:上午9:00-11:00
 
全日班上學時間:照常
 
備註:
 

1.當日會派發獎項及禮物

2.是日老師會收回「智能幼兒學生證」,並於放學時收回家長的「家長證」。

rpfile