i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 香港海洋公園學院 – 微小生物班學習活動-溫馨提示(K2及K3適用)
 
 
創建日期 : 2018-03-14
 
 
內容:-
 
香港海洋公園學院 – 微小生物班學習活動-溫馨提示(K2及K3適用)
 
集合時間: 上午八時三十分(在本園集合)
 
服      裝:整齊運動服
 

請帶備出外使用的學校小書包或書包、是日需繳交功課、一瓶水

及便利雨衣。

 

放學時間:(上午班)下午一時三十分到本園接放學

              (全日班)正常時間四時三十分到本園接放學

rpfile